Apie mus

Paieška naudojant metalo ieškiklius yra visame pasaulyje populiarus laisvalaikio leidimo būdas. Daugumos Europos Sąjungos šalių paplūdimiuose, parkuose ir laukuose galite sutikti žmones su metalo ieškikliais rankose, šis hobis įtraukia ir senus ir jaunus, ir vienišius ir visas šeimas.

Tai ne tik būdas aktyviai praleisti laisvalaikį, pabūti gamtoje, susipažinti su naujais žmonėmis, bet ir būti socialiai aktyviam. Pamestų daiktų grąžinimas savininkams džiugina kiekvieną ieškotoją. Atsitiktiniai radiniai gali būti įdomūs kultūrine bei istorine prasme. Paieškų vietos išvalymas nuo metalinių šiukšlių yra ieškotojo pareiga.

Paieškų azartas ir radimo džiaugsmas yra artimi daugumai žmonių, tačiau, kaip ir kiti hobiai, paieškos metalo ieškikliais pritraukia nesąžiningus žmones. Vadinami „juodieji archeologai“ naudoja metalo ieškiklius pažeisdami įstatymus, žaloja kultūros paveldą ir gamtą, demonstruoja nepagarbą privačiai ir valstybės nuosavybei. Su šia problema susiduria visos Europos Sąjungos šalys. Daugumoje jų su „juodąja archeologija“ kovojama saugant aiškiai nustatytas kultūros paveldo apsaugos teritorijas, baudžiant už bet kokias nesankcionuotas paieškas jose ir tuo pačiu kultūros paveldo apsaugos institucijoms bendradarbiaujant su hobio entuziastais, skatinant juos dalintis paieškų ne saugomose teritorijose rezultatais bei įtraukiant į bendras veiklas.

Mes, gerbdami Lietuvos Respublikos įstatymus ir, suvokdami kultūros paveldo išsaugojimo svarbą, siekiame įgyvendinti savo teisę užsiimti hobiu. Manome, kad mėgėjiška paieška metalo ieškikliais turi būti vykdoma bendradarbiaujant su kultūros paveldo institucijomis bei visuomene, aiškiai ją atskiriant nuo „juodosios archeologijos“.

Mėgėjiška paieška metalo ieškikliais, tai materialinių objektų paieška metalo ieškikliais, nepažeidžianti Lietuvos Respublikos teisės aktų, nekomercinė, vieša, gerbianti privačią ir valstybės nuosavybę, aplinką, istoriją bei kultūros paveldą. Ji nevykdoma nustatytose kultūros paveldo apsaugos zonose, teritorijose, kurių atžvilgiu aiškiai išreikštas kultūros paveldo apsaugos ar mokslo institucijų interesas, kitose teritorijose, kur tokia paieška gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

2010 m. įsigaliojus Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pataisoms, kurios stipriai suvaržė galimybes užsiimti paieškomis naudojant metalo ieškiklius, šio hobio entuziastų tarpe kilo aktyvios diskusijos. Buvo diskutuojama dėl paieškų hobio legalumo ir etiškumo, priemonių kovojant su „juodąja archeologija“, bendradarbiavimo su kultūros paveldo apsaugos institucijomis galimybių, tikslingumo kurti ieškotojų asociaciją ir kitais su hobiu susijusiais klausimais.

2012 m. grupė paieškų hobio entuziastų remdamiesi tuo, kad galiojantys teisės aktai nedraudžia paieškų metalo ieškikliais, jeigu jos vykdomos ne kultūros paveldo apsaugos teritorijose ir jų metu nesiekiama rasti kultūrinę vertę turinčių objektų, nusprendė suburti pilietinę iniciatyvą „Metalo ieškiklių naudotojų klubas“. Šios iniciatyvos tikslas – propaguoti mėgėjiškos paieškos hobį neatlygintinai padedant žmonėms surasti pamestus daiktus, naudojant metalo ieškiklius pramogai ir skleidžiant visuomenėje objektyvią informaciją apie šį užsiėmimą.

2014 m. buvo įregistruota asociacija „Metalo ieškiklių naudotojų klubas“, pradėta bendradarbiauti su Kultūros paveldo departamentu ir Lietuvos archeologijos draugija. „Metalo ieškiklių naudotojų klubas“ yra atviras visapusiškam bendradarbiavimui su asmenimis bei organizacijomis populiarinant paieškas metalo ieškikliais ir formuojant palankią aplinką šiam hobiui.

Ieskotojas.lt komanda